Ortopedi / Traumatologji

Ortopedi / Traumatologji

Departamenti Ortopedi-Traumatologji

Departamenti Ortopedi-Traumatologji ne Kliniken Zogu i Pare ofron sherbime:


Nderhyrjet:


-Ndërhyrjet artoplastike
-Protezë totale e gjurit
-Protezë totale kokso-femoral
-Protezë parciale kokso-femorale për frakturat e qafës së femurit
-Protezë e artikulacionit akromio-humeral
-Dislokacionet të artikulacioneve
-Rupturat dhe dëmtimet e tendinave dhe muskulaturës
-Menaxhimi i të gjitha frakturave dhe dislokacioneve në pacientët të politraumës
-Fraktura të acetabulumit dhe të pelvisit
-Fraktura të artikulacioneve
-Fraktura të calcaneus
-Fraktura të kokve të gjata
-Frakturat e zhvendosura dhe infeksionet e kockave
-Graf sintetik
-Allograft
-Kirurgjitë arthroskopike (në shpatull, kockën e legenit, gju, kyçin e këmbës dhe të dorës)
-Debritment i çarjes së meniskut
-Riparim i meniskut
-Rupturat e ACL dhe PLC
-Kirurgjia e riformimit të kartilagos
-Impigment i kyçit të këmbës
-Kirurgjitë e kolonës vertebrale
-Deformime të shpinës (skolioze, kifoze)
-Spondilolisteza (dislokime të vertebrave)
-Sëmundje degjenerative të kolonës
-Trauma Spinale (thorakale, lumbare, sakrale)
-Infeksione Spinale (turbekulozë spinal, infeksione jo specifike)
-Tumore spinale (primare ose metastatike)
-Deformacione Ortopedike
-Vendosja e fiksatorëve të jashtëm në deformimet e kockave
-Regullimet e deformimeve akute
-Kirurgjitë e zgjatjes së kockave
-Sëmundje të ndryshme pediatrike të kockave të legenit (dislokacion kongenital të kockave të legenit, nekroza aseptike)
-Të gjitha llojet e problemeve kongenitale dhe të zhvillimit, si: dislokacion kongenital i legenit, pes equino vrus, hemimelia)
-Sëmundje ortopedike të fëmijëve siç janë: probleme të kockave dhe të indeve të buta, infeksion të kockës, çalimi dhe ndryshime të gjatësisë
-Sëmundjet e këmbës dhe kyçit të këmbës
-Sëmundje të dorës dhe kirurgjisë
-Kirurgjitë e ekstremiteteve të sipërme
-Kirurgjitë e dorës, kyçit dhe krahut
-Transferimi i indit të lirë
-Rikonstruktimi i deformimeve kongenitale të dorës
-Tumoret e sistemit skeletal dhe muskular