DR. BARIS SAYGILI

Neurokirurg

DR. BARIS SAYGILI

Specializim 2011 Spitali Universitar Ataturk, Ankara, Turqi
Ne Shqiperi 2014 - në vazhdim
Gjuhet Turqisht(gjuhë amëtare), Anglisht (e avancuar)
Kontakt e-mail drsaygili@gmail.com , drsaygili@klinikazoguipare.al


DR. BARIS SAYGILI

Edukimi dhe karriera profesionale

1984-1991 Shkolla fillore dhe e mesme, Yükseliş College, Ankara, Turqi
1991-1998 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti Ondokuz Mayıs, Samsun, Turqi
2006-2011 Resident i Spitalit Universitar, Atatürk Research and Education Hospital, Ankara, Turqi
Specializimi 4-vjeçar EANS.

Anëtarësi në shoqata profesionale

  • Consultant in Neurosurgery, Şırnak Government Hospital, Şırnak, Turkey
  • Consultant in Neurosurgery, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
  • Consultant Neurosurgeon and Staff, Spitali American Tirana Albania
  • Spine and Neurooncological Surgery
  • Spinal and Cranial Trauma Surgery

Botime

International Scientific Papers

• Solaroğlu İ, Okutan Ö, Karakuş M, Saygılı B, Beşkonaklı E. Dysphagia due to diffuse idiopathic skeletal hyperostosis of the cervical spine. Turkish Neurosurgery 2008, Vol: 18, No: 4, 409-411
• Okutan Ö, Solaroğlu İ, Özen Ö, Saygılı B, Beşkonaklı E. Tenosynovial giant cell tumor in the cervico-thoracic junction. Turkish Neurosurgery 2012, Volume 22, Number 6, Page(s) 769-771
• Okutan Ö, Solaroğlu İ, Karakuş M, Saygılı B, Beşkonaklı E. Metastatic thyroid carcinoma with initial presentation as spinal cord compression. Journal of Neurological Sciences 2012, Volume 29, Number 4, Page(s) 857-862
• Okutan Ö, Yıldırım T, Işık S, Gökçe B, Saygılı B, Beşkonaklı E. Thoracic vertebral hemangioma causing paraplegia in Klippel-Trenaunay-Weber 2 syndrome: Case Report. Turkish Neurosurgery, 2013.

Nationally Scientific Papers:
• Işık S, Okutan Ö, Saygılı B, Solaroğlu İ. Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri. Türkiye Klinikleri J.Neurosurg-Special Topics 2010; 3(2): 53-58.
• Türkoğlu Ö.F, Şentürk S, Saygılı B, Süren D, Okutan Ö, Beşkonaklı E. Santral Nörositoma: Vaka Takdimi. Central Neurocytoma: Case Report. Turkish Medical Journal 2010; 4(2): 81-84.

Congress Oral Presantations:

1. Çetin M, Dalkılıç Ö, Saygılı B, Yıldırım T, Solaroğlu İ, Türkoğlu Ö.F, Beşkonaklı E. Transsfenoidal Hipofiz Adenomu Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Hemşirelik Takibi.
Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, 4. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2008
2. Okutan Ö, Solaroğlu İ, Saygılı B, Karakuş M, Türkoğlu Ö.F, Beşkonaklı E. Servikal Spondilozlu Hastalarda Median Korpektomi ve Plaklı Füzyon Uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008
3. Karakuş M, Okutan Ö, Solaroğlu İ, Saygılı B, Gündoğdu G, Türkoğlu Ö.F, Beşkonaklı E. Tekrarlayan Lomber Disk Herniasyonlarının Cerrahi ve Sonuç İlişkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 2009
4. Okutan M.Ö, İştemen İ, Solaroğlu İ, Saygılı B, Türkoğlu Ö.F, Beşkonaklı E. Korpektomi ve Greft Uygulanan 56 Servikal Spondiloz Olgusunun Ameliyat Sonrası Füzyon Oranlarının Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 2009
5. Çetin M, Kaçmaz E, Saygılı B, Şişik H, Beşkonaklı E. Nöroşirürji Kliniğine Yatan Hastaların, Hasta Güvenliği Açısından Düşme Riskinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 2009
6. Buyurucu S, Bakır Z, Şişik H, Saygılı B, Beşkonaklı E. Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu ve Hemşirelik Takibi. Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 2009
7. Gündoğdu G, Saygılı B, İştemen İ, Türkoğlu F, Okutan Ö, Beşkonaklı E. Omurga Cerrahisi Sonrası BOS Kaçağının Tedavi Maliyeti Üzerine Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği, 24.Bilimsel Kongresi, Antalya, 2010.

Congress Poster presentations:

1. Saygılı B, Okutan Ö, Özcan AR, Karakuş M, Özgün R, Beşkonaklı E. Servikal Bölgede Nadir Görülen Tenosinovial Dev Hücreli Tümör Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007.
2. Okutan Ö, Karakuş M, Özgün R, Saygılı B, Solaroğlu İ, Gök B, Beşkonaklı E. Polistemia Rubra Vera ve Vertebra Kompresyon Kırığı: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007.
3. Karakuş M, Solaroğlu İ, Saygılı B, Özgün R, Beşkonaklı E. Vertebrada Metastatik Paget Hastalığı. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007.
4. Coşkun A, Güven F, Saygılı B, Çetin M, Okutan Ö, Solaroğlu İ, Beşkonaklı E. Omurga Cerrahisi ve Ağrı Testleri. Türk Nöroşirürji Derneği, 21. Bilimsel Kongresi, 3. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2007
5. Solaroğlu İ, Okutan Ö, Karakuş M, Saygılı B, Beşkonaklı E. Servikal Omurganın Diffüz İdiyopatik Hiperostozuna Bağlı Gelişen Disfaji Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008
6. Okutan Ö, Solaroğlu İ, Saygılı B, Beşkonaklı E. Servikal Disk Herniasyonlarında Disk Protezi Uygulaması ve Erken Dönem Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008
7. Solaroğlu İ, Okutan Ö, Çaylak B, Saygılı B, Beşkonaklı E. Foramen Magnum Menengiomunu Taklit Eden Bronkojenik Kist Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008
8. Türkoğlu Ö.F, Saygılı B, Solaroğlu İ, Okutan Ö, Beşkonaklı E. Tip 1 Chiari Malformasyonu Nedeniyle Opere Edilen 15 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008
9. Okutan Ö, Solaroğlu İ, Saygılı B, İştemen İ, Türkoğlu Ö.F, Beşkonaklı E. Servikal Disk Hernisi Hastalığında Peek Kafes Uygulamaları. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008
10. Türkoğlu Ö.F, Şentürk S, Saygılı B, Süren D, Okutan Ö, Beşkonaklı E. Cerrahi Tedavi Uygulanmış Santral Nörositoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 2009
11. Türkoğlu Ö.F, Saygılı B, Şentürk S, Güney G, Uğraş N.S, Beşkonaklı E. Dev Hipofiz Adenomu Nedeniyle Opere Edilen 11 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 2009
12. Cesur A, Dalkılıç Ö, Saygılı B, Beşkonaklı E. Beyin Ölümü ve Tanısı. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2010.
13. Gonca E, Saygılı B, İştemen İ, Gündoğdu G, Şentürk S, Solaroğlu İ, Beşkonaklı E. Beyin ve Sinir Cerrahisinde Operasyon Video Kayıtlarının Görsel Eğitimdeki Rolü. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2010.
14. Okutan Ö, Işık S, Şentürk S, İştemen İ, Saygılı B, Solaroğlu İ, Beşkonaklı E. Kronik Bel Ağrısı ve Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Epiduroskopik Adezyolizis ve Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2011.

Congress And Course attendance(National):

1. Yüksek Gradlı Glial Tümörler” 1. Ankara Toplantısı, Ankara, 5 Mayıs 2007.
2. 4. Hipofiz Sempozyumu, Ankara, 24-25 Kasım 2007.
3. Türk Nöroşirürji Derneği Birleşik Sempozyumu, İstanbul, 7-9 Aralık 2007.
4. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan 2008.
5. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı” Sempozyumu, Antalya, 9-12 Ekim 2008.
6. Diffüz Aksonal Yaralanma ve Multimodal Nöromonitörizasyon” Sempozyumu, Ankara, 20 Aralık 2008.
7. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 17-21 Nisan 2009.
8. Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı¨ Sempozyumu, Nevşehir, 8-11 Ekim 2009.
9. Nadir Görülen Nörovasküler Patolojiler ve Tedavi Yaklaşımları¨ Sempozyumu, Antakya, 7-8 Kasım 2009.
10. Perkutan Ağrı Cerrahisi Girişimleri, Kadavra Çalıştayı¨ konulu ilkbahar çalıştayı, Denizli, 1-2 Mayıs 2010.
11. Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon¨ sempozyumu, Antalya, 28-31 Ekim 2010.
12. Spondilolistezis¨ konulu panel, Ordu, 9 Nisan 2011.
13. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2011.
14. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2012.
15. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013.

Congress And Course attendance (Interational):

1. Hands-on-Course Minimal Invasive Spine Surgery¨ 25 September 2009, Essen-Germany.
2. Drilling Technique Instructions in Pneumatic and Electrical Instrumentation of Medtronic Powered Surgical Solutions¨, Midas Rex Hands-on Workshop, 25-26 March 2010, Lausanne-Switzerland.
3. 8th Asian Congress of Neurological Surgeons (ACNS 2010), 22-24 November 2010, KLCC, Malaysia.
4. EANS The European Training Course in Neurosurgery ¨Head Injury & Functional Neurosurgery¨, 28 August-1 September 2011, Avignon-France.
5. EANS The European Training Course in Neurosurgery ¨Spine and Peripheral Nerves¨, 26-30 August 2012, Leeds-UK(ENGLAND).
6. EANS The European Training Course in Neurosurgery ¨Vasculer Neurosurgery¨, 22-26 September 2013, Prague – Czech Republic.
7. EANS The Europian Training Course in Neurosurgery ``Tumour - Neurooncology`` , 7-10 February 2016, Sofia – Bulgaria.

Awards:
1. 2012 Turkish Neurosurgical Society “Neurosurgery Thesis” awards.

WhatsApp chat