Klinika Zogu i I

Klinika Zogu i Parë, është një klinikë moderne e cila zhvillon aktivitetin e saj në qytetin e Tiranës. Është e specializuar në diagnostikimin dhe trajtimin e avancuar, në: Neurokirurgji, Ortopedi dhe Traumatologji. Garanton diagnostikim të plotë dhe ofron mundësi trajtimi të çrregullimeve neurologjike si dhe trajtimin e një game të gjerë sëmundjesh, duke përdorur teknikat mjekësore më të sofistikuara, që respektojnë shëndetin e pacientit.

Klinika Zogu I Parë, përbëhet nga një staf ekspertësh vendas dhe të huaj, me një përvojë të gjatë pune në klinikat më të mira brenda dhe jashtë vendit.

WhatsApp chat